موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

آرشیو برای دسته بندی: بخشنامه های مالیاتی

دستورالعمل حساب بانکی تجاری

دستورالعمل حساب بانکی تجاری

دستورالعمل حساب بانکی تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مواد (10) و (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضوابط مربوط به آن ، جز (3) بند “م” تبصره (12) قانون بودجه سال 14...

بیشتر بخوانید
کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات

کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات

کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات براساس بند (4) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/01/31 کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات مورد تصویب قرار گرفت . براساس مصوبه مذکور نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برا...

بیشتر بخوانید
آیین نامه ماده 6 قانون پایانه فروشگاهی

آیین نامه ماده 6 قانون پایانه فروشگاهی

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21   فصل اول-تعاریف ماده1.معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستوراعمل به شرح ذیل می باشد :  الف)سازمان:سازمان امور مالیاتی ب)قانون : قانون پا...

بیشتر بخوانید
نحوه رسیدگی به اطلاعات درگاه های پرداخت بانکی

نحوه رسیدگی به اطلاعات درگاه های پرداخت بانکی

نحوه رسیدگی به اطلاعات درگاه های پرداخت بانکی بموجب بخشنامه شماره 11913/200/د مورخ 1401/03/02 نحوه رسیدگی به اطلاعات درگاه های پرداخت بانکی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مشخص گردید .از نکات قابل توجه در اینخصوص در چهار بخش...

بیشتر بخوانید
دستورالعمل سقف حساب بانکی

دستورالعمل سقف حساب بانکی اشخاص

دستورالعمل سقف حساب بانکی اشخاص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف حساب بانکی اشخاص را صادر نمود . به موجد دستورالعمل یاد شده برای میزان واریز وجوه به حساب چهار دسته از اشخاص شامل بازنشتگان ، مستمری بگیران ، بیکاران و ش...

بیشتر بخوانید
مالیات مقطوع سال 1400 مشاغل

مالیات مقطوع سال 1400 مشاغل

مالیات مقطوع سال 1400 مشاغل مالیات مقطوع سال 1400 مشاغل براساس اختیارات حاصل از مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1401/04/31  توسط سازمان امور مالیاتی اعلام گردید . براساس دستورالعمل صادره و اصلاحسه های بعدی آن صاح...

بیشتر بخوانید
مالیات صاحبان مشاغل خودرویی

مالیات 1400 صاحبان مشاغل خودرویی

مالیات 1400 صاحبان مشاغل خودرویی تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موصب 1394/04/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاح...

بیشتر بخوانید
اقلام معاف از مالیات حقوق در سال 1401

اقلام معاف از مالیات حقوق در سال 1401

اقلام معاف از مالیات حقوق در سال 1401 در خصوص اقلام معاف از مالیات حقوق در سال 1401 براساس مفاد بخشنامه اجرایی شماره 77/1400/200 مورخ  1400/11/23  در خصوص ابلاغ داد نامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15  هیأت تخصصی مالیات...

بیشتر بخوانید
محاسبه مالیات حقوق اعضای هیات علمی (2)

روش محاسبه مالیات حقوق اعضای رسمی هیات علمی

روش محاسبه مالیات حقوق اعضای هیات علمی در رابطه با روش محاسبه مالیات حقوق اعضای هیات علمی  ، پیرو بخشنامه شماره 03/1400/210 مورخ 1400/02/01 با موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد فوق سال 1400 و نظر به ابهامات مطر...

بیشتر بخوانید
بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1401

بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1401

بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1401 به منظور تعیین میزان  بخشودگی جرایم مالیاتی در سال 1401 بخشنامه شماره ۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۷/ ۱/ ۱۴۰۱  توسط سازمان امور مالیاتی صادر گردیده است . براساس بخشنامه شماره ۱/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۷/ ۱/ ۱۴۰۱ ساز...

بیشتر بخوانید