موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

آرشیو برای دسته بندی: بخشنامه های مالیاتی

مالیات زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری

مالیات زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری

مالیات زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری با عنایت به اختلاف نظر در خصوص مالیات زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری  با توجه به عدم پذیرش زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری جاری توسط سازمان امور مالیاتی براساس رای دیوان عدالت اداری مقررات حاکم به شرح ز...

بیشتر بخوانید
جرایم مالیاتی بعد از ورشکستگی

جرایم مالیاتی بعد از ورشکستگی

جرایم مالیاتی بعد از ورشکستگی جرایم مالیاتی بعد از ورشکستگی و نیز عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران و‌ثیقه‌دار تاجر و‌رشکسته یکی از مسائلی است که همواره مورد سوال واقع می گردد .  لازم به توضیح است برا...

بیشتر بخوانید
اشتباه سهوی در اظهارنامه مالیاتی

اشتباه سهوی در اظهارنامه مالیاتی

اشتباه سهوی در اظهارنامه مالیاتی براساس بخشنامه شماره 26/93/200 مورخ 1393/03/03  نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی در اظهارنامه مالیاتی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی مشخص گردیده است . متن بخ...

بیشتر بخوانید
دستورالعمل مالیات بر خانه های خالی

دستورالعمل مالیات بر خانه های خالی

دستورالعمل مالیات بر خانه های خالی دستورالعمل مالیات بر خانه های خالی براساس مفاد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم ، در تاریخ 1400/07/06 بشماره 200/1400/517  جهت اجرای ادارات امور مالیاتی صادر و ابلاغ گردید . متن دستورالعمل مالیات ب...

بیشتر بخوانید
کدام حسابهای بانکی رسیدگی می شود

کدام حسابهای بانکی رسیدگی می شود

کدام حسابهای بانکی رسیدگی می شود کدام حسابهای بانکی رسیدگی می شود ؛ این سوالی می باشد که از سوی  بسیاری از مودیان مالیاتی و فعالین اقتصادی مطرح می گردد . حال سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره 230/37598/د مورخ 1400/06/31 به...

بیشتر بخوانید
حد نصاب معاملات 1400

حد نصاب معاملات 1400

حد نصاب معاملات 1400 حد نصاب معاملات 1400 در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوه تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم ، به پیوست تصویر تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره 9853/ت57607/هـ مورخ ...

بیشتر بخوانید
حد نصاب معاملات کوچک

حد نصاب معاملات کوچک

حد نصاب معاملات کوچک حد نصاب معاملات کوچک برای سنوات 1399 و 1400 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی در تاریخ 1400/03/23 طی بخشنامه شماره 200/1400/21 به شرح زیر اعلام گردید : در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوه تبصره (3) م...

بیشتر بخوانید
حساب بانکی فروش

حساب بانکی فروش

حساب بانکی فروش درخصوص حساب بانکی فروش  براساس بند الحاقی به تبصره 12 ماده واحد لایحه بودجه 1400 نمایندگان مجلس موافقت نمودند که کلیه  اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی موظفند تا پایان اردی...

بیشتر بخوانید
چگونگی تقسیط یدهی مالیاتی

چگونگی تقسیط بدهی مالیاتی

چگونگی تقسیط بدهی مالیاتی چگونگی تقسیط بدهی مالیاتی  براساس  بندهای 1 و 2 مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای  عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22 به شرح زیر می باشد : موضوع : ابلاغ  بندهای(1) و (2)  مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای  عا...

بیشتر بخوانید
نحوه رسیدگی مالیاتی

نحوه رسیدگی مالیاتی براساس قوانین جدید

نحوه رسیدگی مالیاتی براساس قوانین مالیاتی جدید براساس دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29)و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم  بشماره  200/99/522  مورخ 1399/11/27 نحوه رسیدگی مالی...

بیشتر بخوانید