موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مهندسی ارزش

مهندسی ارزش

مهندسی ارزش مهندسی ارزش در هزینه یابی هدف برای کاستن از هزینه محصول از طریق تجزیه و تحلیل تعامل بین انواع مختلف کارآمدی محصول (انواع مختلف قابلیت های نصب شده بر روی محصول ) و قیمت تمام شده کل محصول مورد استفاده قرار میگیرد . اولی...

بیشتر بخوانید
هزینه یابی هدف

هزینه یابی هدف

هزینه یابی هدف سابقه استفاده از هزینه یابی هدف به سال 1923 توسط هنری فورد باز می گردد. امروزه، این روش باتوجه  به وجود رقابت جهانی ، افزایش انتظارت مشتری، و ضرورت تعیین قیمت رقابتی در بسیاری از صنایع بخوبی مورد استقبال مدیران شرک...

بیشتر بخوانید
هزینه یابی

هزینه یابی و انواع آن

هزینه یابی و انواع آن هزینه یابی را می توان به عنوان روش های محاسبه و گزارش اطلاعات بهای تمام شده برای تحقق اهداف مدیریت  سازمان بر هزینه بکار تعریف نمود .  باید گفت شناخت روشها و رویکردهای هزینه یابی در محاسبه ، درک و تحلیل بهای ...

بیشتر بخوانید