موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مالیات های مستقیم

دارائی جدید متوفی

شماره: 2471/4/30 تاریخ: 23/02/1369 پیوست: گزارش شماره 457/38-21/1/1369 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره 528-21/12/1368 هیئت حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع آن ...

بیشتر بخوانید
مالیات های مستقیم

پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری جهت صدور پروانه جزء ارزش ماترک نمی باشد.

شماره:15669/201 تاریخ:01/10/1387 پیوست: صورتجلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی گزارش شماره 82473 مورخ 19/8/87 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 23/9/87 ...

بیشتر بخوانید
مالیات های مستقیم

موقوفات خاص

شماره: 14807/4/30 تاریخ: 26/12/1371 پیوست: گزارش شماره 1896-5/30- 28/5/1371 دفتر فنی مالیاتی راجع به نحوه تعیین مالیات وقف خاص ، عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16/12/71 هیئت عمومی شورایعالی مال...

بیشتر بخوانید
موقوفات

موقوفات

شماره :14437/4/30 تاریخ :19/12/1371 پیوست:  گزارش شماره 2573- 5/30- 21/9/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح مسئله تعلق یا عدم تعلق مالیات سالانه املاک نسبت به املاک مورد وقف حسب ارجاع آن مقام در ...

بیشتر بخوانید
سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج

سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد

شماره:8728/4/30 تاریخ:06/10/1379 پیوست: رونوشت نامه شماره 21-1-4457 مورخ 21/6/1379 معاون محترم وزیر ورئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع معظم له ودر اجرای بند 3 ماده 25...

بیشتر بخوانید
مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران

مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران

شماره: 11778/4/30 تاریخ: 19/10/1378 پیوست: معاون محترم درآمدهای مالیاتی طی نامه شماره 2743/م مورخ 29/9/1378 خواستار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بردرآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران شده اند , م...

بیشتر بخوانید
عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد

عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد

شماره:11175/4/30 تاریخ:06/11/1377 پیوست: نامه شماره 45006 مورخ 21/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی دایر بر تعیین شقوق مختلف مشمول بند الف ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم معطوف به نامه شماره 37/33552 مورخ 20/8/1377 اداره کل مالیات بر ...

بیشتر بخوانید
پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور

پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور

شماره:8902/4/30 تاریخ:02/09/1377 پیوست: نامه شماره 8622/12/19 مورخ 2/8/1377 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 17/8/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی...

بیشتر بخوانید
واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد

واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد

شماره: 4317/4/30 تاریخ: 04/05/1376 پیوست: اداره کل مالیاتهای مرکز تهران با ارسال تصویر نامه شماره 1075 مورخ 23/4/76 تصویر گواهی ثبتی علامت تجاری شماره 55431 و ضمن یادآوری اینکه حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366...

بیشتر بخوانید
شعب خارجی

شعب خارجی

شماره :1653/4/30 تاریخ :07/02/1372 پیوست: دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 350-5/30 -30/1/1372 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با استناد بنامه اداره کل مالیات بر شرکتها اعلام نموده است . ” شعب و دفتر نمایندگی شرکتهای خار...

بیشتر بخوانید