موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

آرشیو برای دسته بندی: قوانین و بخشنامه ها

مالیات علی الحساب واردکنندگان

مالیات علی الحساب واردکنندگان

مالیات علی الحساب واردکنندگان مصوبه بیست و نهمین نشست هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص مالیات علی الحساب واردکنندگان و نیز متن نهایی دستورالعمل دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا به شماره ۱۳۶۹۳۰ مو...

بیشتر بخوانید
معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در سنوات اخیر معافیت مناطق آزاد از مالیات  و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالاها و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی منشا مناقشات فراو...

بیشتر بخوانید
تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد

تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد

تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد براساس مصوبه هیئت وزیران مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد . براساس این مصوبه که به پیشنهاد شماره ۷۹۰۱۰/۳۳۹۹۲ تصویب گردید ، تبدیل کلیه شرکت های موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱-به ...

بیشتر بخوانید
کسر هزینه بیمه از درآمد مشمول مالیات

کسر هزینه بیمه از درآمد مشمول مالیات

کسر هزینه بیمه از درآمد مشمول مالیات درخصوص  ( کسر هزینه بیمه از درآمد مشمول مالیات ) کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات بخشنامه شماره ۱۳۷/۹۸/۴۴ مورخه ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ به شرح زیر می باشد : بخشنامه...

بیشتر بخوانید
تسویه مالیات از محل اوراق خزانه

امکان تسویه مالیات از محل اوراق خزانه

امکان تسویه مالیات از محل اوراق خزانه آئین  نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در خصوص  ( تسویه مالیات از محل اوراق خزانه ) صدور اسناد( اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهی ها و مطالبات دولت (به/از)...

بیشتر بخوانید
مالیات حق واگذاری محل

مالیات حق واگذاری محل

مالیات حق واگذاری محل نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های مختلف با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت بدینوسیله مقرر می دارد: با توجه به ق...

بیشتر بخوانید
معافیت حق بیمه شرکتهای دانش بنیان

معافیت حق بیمه شرکتهای دانش بنیان

معافیت حق بیمه شرکتهای دانش بنیان درخصوص معافیت حق بیمه شرکتهای دانش بنیان سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه ۱۴/۱۲در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ نموده است . نکات قابل توجه در رابطه با دریافت معافیت حق بیمه شرکتهای دان...

بیشتر بخوانید
صورت های مالی حسابرسی شده

مالیات ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مسافربری

شماره :  ۳۶۸۱۸/۲۳۰/دتاریخ :    ۱۸/۰۷/۱۳۹۷صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتیدر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیمنامه شماره ۷۶۵۴/۲۶۰/د مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده منضم به نا...

بیشتر بخوانید
صورت های مالی حسابرسی شده

رسیدگی مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی

شماره: ۱۱۸/۹۷/۲۰۰/صتاریخ: ۱۹/۰۸/۱۳۹۷مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتیموضوع رسیدگی مالیاتی انجمن های علمی و بخشودگی جرایم انجمن های علمیبا توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصو...

بیشتر بخوانید
صورت های مالی حسابرسی شده

ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

شماره: ۱۲۱/۹۷/۲۰۰/صتاریخ: ۲۶/۰۸/۱۳۹۷مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتیموضوع ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقیبه پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۶-۲۰۱ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ شورای ...

بیشتر بخوانید