موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

آرشیو برای دسته بندی: قوانین و بخشنامه ها

دستورالعمل سقف تراکنش بانکی

دستورالعمل سقف تراکنش بانکی

دستورالعمل سقف تراکنش بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف تراکنش بانکی اشخاص را صادر نمود . به موجب دستورالعمل یاد شده برای میزان واریز وجوه به حساب چهار دسته از اشخاص شامل بازنشتگان ، مستمری بگیران ، بیکاران و شرک...

بیشتر بخوانید
دستورالعمل حساب بانکی تجاری

دستورالعمل حساب بانکی تجاری

دستورالعمل حساب بانکی تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای مواد (10) و (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و ضوابط مربوط به آن ، جز (3) بند “م” تبصره (12) قانون بودجه سال 14...

بیشتر بخوانید
کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات

کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات

کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات براساس بند (4) مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1401/01/31 کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات مورد تصویب قرار گرفت . براساس مصوبه مذکور نرخ اخذ مالیات ارزش افزوده برا...

بیشتر بخوانید
کمک هزینه مسکن سال 1401

کمک هزینه مسکن سال 1401

کمک هزینه مسکن سال 1401 براساس مصوبه هیئت وزیران مبلغ کمک هزینه مسکن سال 1401 برای کارگران مبلغ 550 هزارتومان خواهد بود . توضیح اینکه مصوبه مذکور از ابتدای سال 1401 لازم الاجرا می باشد . این درحالی است که پیش تر کمک هزینه مذکور  م...

بیشتر بخوانید
مهلت اعتراض به آرای دیوان عدالت اداری

مهلت اعتراض به آرای دیوان عدالت اداری

مهلت اعتراض به آرای دیوان عدالت اداری درخصوص مهلت اعتراض به آرای دیوان عدالت اداری باید گفت براساس  دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۳؍۳؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرای مراجع اختصاصی اداری در دیوان عدالت اداری سه ماه و...

بیشتر بخوانید
آیین نامه ماده 6 قانون پایانه فروشگاهی

آیین نامه ماده 6 قانون پایانه فروشگاهی

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21   فصل اول-تعاریف ماده1.معانی واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستوراعمل به شرح ذیل می باشد :  الف)سازمان:سازمان امور مالیاتی ب)قانون : قانون پا...

بیشتر بخوانید
نحوه رسیدگی به اطلاعات درگاه های پرداخت بانکی

نحوه رسیدگی به اطلاعات درگاه های پرداخت بانکی

نحوه رسیدگی به اطلاعات درگاه های پرداخت بانکی بموجب بخشنامه شماره 11913/200/د مورخ 1401/03/02 نحوه رسیدگی به اطلاعات درگاه های پرداخت بانکی توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مشخص گردید .از نکات قابل توجه در اینخصوص در چهار بخش...

بیشتر بخوانید
دستورالعمل سقف حساب بانکی

دستورالعمل سقف حساب بانکی اشخاص

دستورالعمل سقف حساب بانکی اشخاص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل سقف حساب بانکی اشخاص را صادر نمود . به موجد دستورالعمل یاد شده برای میزان واریز وجوه به حساب چهار دسته از اشخاص شامل بازنشتگان ، مستمری بگیران ، بیکاران و ش...

بیشتر بخوانید
مالیات مقطوع سال 1400 مشاغل

مالیات مقطوع سال 1400 مشاغل

مالیات مقطوع سال 1400 مشاغل مالیات مقطوع سال 1400 مشاغل براساس اختیارات حاصل از مفاد تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1401/04/31  توسط سازمان امور مالیاتی اعلام گردید . براساس دستورالعمل صادره و اصلاحسه های بعدی آن صاح...

بیشتر بخوانید
مالیات صاحبان مشاغل خودرویی

مالیات 1400 صاحبان مشاغل خودرویی

مالیات 1400 صاحبان مشاغل خودرویی تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موصب 1394/04/31 بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاح...

بیشتر بخوانید