مجموعه ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره به انواع سازمان ها و شرکت های خصوصی میباشد. برای مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید.

آرشیو برای دسته بندی: قوانین و بخشنامه ها

صورت های مالی حسابرسی شده

مالیات ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مسافربری

شماره :  ۳۶۸۱۸/۲۳۰/دتاریخ :    ۱۸/۰۷/۱۳۹۷صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتیدر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیمنامه شماره ۷۶۵۴/۲۶۰/د مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۶ معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده منضم به نا...

بیشتر بخوانید
صورت های مالی حسابرسی شده

رسیدگی مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی

شماره: ۱۱۸/۹۷/۲۰۰/صتاریخ: ۱۹/۰۸/۱۳۹۷مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتیموضوع رسیدگی مالیاتی انجمن های علمی و بخشودگی جرایم انجمن های علمیبا توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصو...

بیشتر بخوانید
صورت های مالی حسابرسی شده

ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی

شماره: ۱۲۱/۹۷/۲۰۰/صتاریخ: ۲۶/۰۸/۱۳۹۷مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتیموضوع ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقیبه پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۶-۲۰۱ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ شورای ...

بیشتر بخوانید
صورت های مالی حسابرسی شده

بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه­ های منتهی به شماره ۱۳۵/۹۷/۲۳۰/د مورخ ...

بیشتر بخوانید
تجدید ارزیابی شرکت­های بورسی

تجدید ارزیابی شرکت­های بورسی

شماره: ۱۵۷/۹۷/۲۰۰تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۱  مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتیموضوعافزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای شرکت­های بورسی موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت در اجرای بند (ز) ...

بیشتر بخوانید
صورت های مالی حسابرسی شده

اشخاص مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده

شماره: ۳۵۳۳۸/۲۳۰/د تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۷  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتیاحتراما، با توجه مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در خصوص اشخاص مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط...

بیشتر بخوانید
رسیدگی به تراکنش بانکی

دستورالعمل رسیدگی به تراکنش بانکی ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴

شماره: ۵۲۵/۹۶/۲۰۰تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۰۲مخاطبین اصلی/ذینفعان   رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی استان هاموضوع دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات ۱۳۹۱ لغای...

بیشتر بخوانید
آیین نامه تبصره 2 ماده 169

آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم  شماره۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱هـ    مورخ :   ۱۳۹۶/۴/۲۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ اتاق اصناف ایران  هیأت وزیران در جلسه ...

بیشتر بخوانید
اظهارنامه مالیاتی در مناطق آزاد

نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی با توجه به بند (ت) ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ و در اجرای بند (۹) راهکارهای عملیاتی برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری ...

بیشتر بخوانید
دستورالعمل تراکنش­های بانکی مشکوک

دستورالعمل تراکنش­های بانکی مشکوک

شماره:۵۰۵/۹۶/۲۰۰تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴  مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتیموضوع اصلاح دستورالعمل شماره ۵۰۵/۹۵/۲۰۰ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ موضوع نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش­های بانکی مشکوک...

بیشتر بخوانید