موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
گروه بندی مشاغل

گروه بندی مشاغل جدید

گروه بندی مشاغل گروه بندی مشاغل براساس مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها ( موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم )  بر مبنای حجم و یا نوع فعالیت به سه گروه...

بیشتر بخوانید
آیین نامه اجرایی ماده 95  قانون مالیات های مستقیم 

آیین نامه اجرایی ماده 95  قانون مالیات های مستقیم 

آیین نامه اجرایی ماده 95  قانون مالیات های مستقیم  آیین نامه اجرایی ماده 95  قانون مالیات های مستقیم که توسط وزیر محترم وزارت اقتصادی و دارای براساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی تایید و ابلاغ گردیده است ، به شرح زیر می باشد : متن ک...

بیشتر بخوانید
گروه بندی مشاغل براساس ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

گروه بندی مشاغل براساس ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

گروه بندی مشاغل براساس ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص گروه بندی مشاغل براساس ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم باید گفت ،  براساس مفاد ماده 95 که مقرر می دارد صاحبان مشاغل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعای...

بیشتر بخوانید