موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری

هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری

هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری از نظر قانون مالیاتی

هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری از نظر قانون مالیاتی هزینه بیمه قراردادهای پیمانکاری را می توان آن دسته از هزینه هایی دانست که سازمان تامین اجتماعی در زمان ارائه مفاصا حساب قراردادها ، براساس ضرایب مشخص و مبتنی بر بخشنامه های موضو...

بیشتر بخوانید