موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: نحوه پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران

نحوه پرداخت ارزش افزوده پیمانکاری

نحوه پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران

نحوه پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران درخصوص نحوه پرداخت ارزش افزوده پیمانکاران و شرکتهای فعال در زمینه های پیمانکاری مدیریت کل حسابداری ، وصول و استرداد سازمان امور مالیاتی پیرو نامه دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به شرح زیر اع...

بیشتر بخوانید