موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
گروه بندی مشاغل

گروه بندی مشاغل جدید

گروه بندی مشاغل گروه بندی مشاغل براساس مفاد ماده 2 آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر ، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها ( موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم )  بر مبنای حجم و یا نوع فعالیت به سه گروه...

بیشتر بخوانید