موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: معافیت مالیاتی فعالیت مطبوعاتی

مشوق های مالیاتی انتشاراتی، مطبوعاتی

مشوق های مالیاتی انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری

مشوق های مالیاتی برای فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری مشوق های مالیاتی برای فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری براساس قوانین و مقررات  مالیاتی به شرح زیر می باشد : بند (ل) ماده 139 قانون مالی...

بیشتر بخوانید