موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
نقل و انتقال املاک بیش از دو بار درسال

نقل و انتقال املاک بیش از دو بار درسال

نقل و انتقال املاک بیش از دو بار درسال نقل و انتقال املاک بیش از دو بار درسال براساس مفاد تصویب نامه شماره  63189/ت42687ک مورخ 1388/03/24 مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم  وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خو...

بیشتر بخوانید
مالیات حق واگذاری محل

مالیات حق واگذاری محل

مالیات حق واگذاری محل با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت بدینوسیله مقرر می دارد: با توجه به قسمت های (الف)،(ب) و (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/138...

بیشتر بخوانید