موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: ماده 38 تامین اجتماعی

مفاصا حساب تامین اجتماعی

مفاصا حساب تامین اجتماعی

مفاصا حساب تامین اجتماعی مفاصا حساب تامین اجتماعی براساس مفاد مواد  ۳۷ و ۳۸  قانون تامین اجتماعی، به معنی تسویه نهایی مقاطعه کار ( پیمانکار )  با سازمان تامین اجتماعی می باشد . ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد : هنگام نقل ...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 11/3 جدید درآمد تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۱/۳ جدید درآمد تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۱/۳ جدید درآمد تامین اجتماعی بخشنامه ۱۱/۳ جدید درآمد تامین اجتماعی درخصوص نحوه حسابرسی بیمه ای تامین اجتماعی  که اصتلاحا” حسارسی بیمه تامین اجتماعی نامیده می شود ، توسط سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده است . با توجه به اه...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 11/1 جدید درآمد تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۱/۱ جدید درآمد تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۱/۱ جدید درآمد تامین اجتماعی بخشنامه ۱۱/۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی درخصوص  اصلاح دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی که اصتلاحا” حسارسی بیمه تامین اجتماعی نامیده می شود ، توسط سازمان تامین اجتماعی صادر گردیده است . با ت...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/12 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۱۲ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع معافیت قراردادهای دانش‌بنیان از ضرایب حق بیمه قراردادها توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۱۲ جدید د...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۱۱ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۱۱ جدید...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/10 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۱۰ جدید درآمد ...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/9 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/8 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۸ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۸ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۸ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۸ جدید درآمد به شر...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/7 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۷ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کارگاههای تولیدی ، صنعتی ، و فنی دائمی ( ثابت)  توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پردا...

بیشتر بخوانید
بخشنامه 14/6 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۶ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه ۱۴/۶ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ۱۴/۶ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه ۱۴/۶ جدید در...

بیشتر بخوانید