موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: حق واگذاری محل اراضی

مالیات حق واگذاری محل

مالیات حق واگذاری محل

مالیات حق واگذاری محل با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت بدینوسیله مقرر می دارد: با توجه به قسمت های (الف)،(ب) و (ج) بند 5 بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/138...

بیشتر بخوانید