موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی

اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی

اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی

اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی براساس مصوبه مورخ 1400/01/24 هیئت محترم وزیران اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی به شرح زیر مشخص گردیدند : 1- اشخاص حقیقی موضوع ماده ( 81) قانون مالیات های مستقیم 2- اشخاص حقیقی موضوع ماده...

بیشتر بخوانید