موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مالیات های مستقیم

دستورالعمل42543 در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

شماره:42543 تاریخ:1384/10/18 دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می دارد ضوابط مشروحه ذی...

بیشتر بخوانید
مالیات های مستقیم

دستورالعمل در خصوص مودیان درخواست کننده طرح پرونده در 251 مکرر

شماره:19462-4252-211 تاریخ: 18-10-1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت م...

بیشتر بخوانید
نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

نحوه رسیدگی به مالیات بر ارث

شماره:23474/200/ص تاریخ:24/12/1392 پیوست: دستورالعمل   531 92 35، 37، 17، 9، 24، 26، 28، 30، 31 م   مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی… موضوع نحوه رسیدگی به م...

بیشتر بخوانید
cropped-favico.png

مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 504/1400/200 تاریخ: 1400/02/08 دستورالعمل 504 1400 تبصره ماده 100 م مخاطبان/ ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اس...

بیشتر بخوانید
مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی

مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره: 200/98/511 تاریخ: 1398/03/29 دستورالعمل 511 98 1-93-105 م مخاطبان/ذینفعان  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو ...

بیشتر بخوانید