موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مالیات های مستقیم

نحوه صحیح تعیین مالیات مستغلات استیجاری

شماره: 28464 تاریخ: 05/07/1376 پیوست: نظر به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بر ایجاد امکانات و تسهیلات ضروری برای جوانان در امر اجتماعی و مهم ازدواج و تشکیل خانواده با توجه به سیاست کلی دولت مبنی بر تثبیت اقتصا...

بیشتر بخوانید
مالیات های مستقیم

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765/200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393 شماره: 81-94-200 تاریخ: 11-08-1394 پیوست: دارد بخشنامه   81 94 مواد  40،158،167،191 م   ...

بیشتر بخوانید
مالیات های مستقیم

بخشنامه: 200/17887

اصـلاح بنـد(1) تـذکـرات بـخـشنامه شماره 8362/200- 6/5/1392 در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم   شماره:17887/200/ص تاریخ:14/10/1392 پیوست: دارد بخشنامه   104...

بیشتر بخوانید
مالیات های مستقیم

تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

شماره:8362/200/ص تاریخ:06/05/1392 پیوست: دارد بخشنامه   047 1392 40- 167-191 م   مخاطبین/ ذینفعان مدیران کل امور مالیاتی   موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ...

بیشتر بخوانید
دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث

دستورالعمل در خصوص تسری در رسیدگی عملکرد 83مالیات بر ارث

شماره :14472 تاریخ : 16/08/84 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی مهمترین وظیفه واحدهای مالیاتی سراسر کشور در این برهه زمانی و فرصت ...

بیشتر بخوانید
cropped-favico.png

زمینهایی که در طرح قرار می گیرند

شماره: 43986/3210/5/30 تاریخ: 24/08/1373 پیوست: نظرباینکه درمورد نحوه محاسبه مدت مذکوردر ماده 12 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی نسبت به اراضی بایری که به عللی ازجمله قرارگرفتن درطرح شهرداری مدتی ازشمو...

بیشتر بخوانید
بخشنامه: 200/94/95

بخشنامه: 200/94/95

عدم ابطال نظریه شماره 943 -201 مورخ 2-2-1385 شورای عالی مالیاتی و نظریه­های شماره 159-210/م مورخ 1-10-1387 و 10466-1383-213 مورخ 2-2-1388 دفتر فنی و حقوقی سازمان امورمالیاتی شماره: 95-94-200 تاریخ: 16-10-1394 پیوست: دارد بخشنامه ...

بیشتر بخوانید
تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم

تفویض اختیار به معاونین و ممیزین کل در مورد تقسیط و بخشودگی جرائم

شماره: 24370/1517/5/30 تاریخ: 15/05/1370 پیوست: پیرو بخشنامه های شماره 54152/3841/5/30 مورخ 25/10/68 و شماره 36388/3514/5/30 مورخ 21/8/1369 در ارتباط با بخشودگی جرائم مالیاتی و تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان موضوع مواد ماده 4...

بیشتر بخوانید
اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری

اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری

شماره: 36388/3514/5/30 تاریخ: 21/08/1369 پیوست:دارد اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 54152/3841-5/30 مورخ 25/10/1368 در ارتباط با تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان به مدیران کل مالیاتی بموجب اینحکم مدت 18...

بیشتر بخوانید
بانک ها قبل از اخذ گواهی ماده 35حق پرداخت به وراث را ندارند

بانک ها قبل از اخذ گواهی ماده 35حق پرداخت به وراث را ندارند

شماره:41565/3961/211 تاریخ :03/08/1382 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران   پیرو بخشنامه شماره 3786/649-201 مورخ 2/2/1382 باستحضار می رساند وفق گزارشات واصله از دوایر تابعه , برخی شعب بانکها منجلمه بانک ملی ایران شعبه جوانان میرداما...

بیشتر بخوانید