موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
ملاک پذیرش اظهارنامه مالیاتی

ملاک پذیرش اظهارنامه مالیاتی

ملاک پذیرش اظهارنامه مالیاتی

ملاک پذیرش اظهارنامه مالیاتی

براساس نامه مورخ 1401/06/21 دادستان انتظامی مالیاتی ملاک پذیرش اظهارنامه مالیاتی مودیان تبیین گردید . مطابق نظر ایشان مادامی که مستندات و دلایل متقن مبتنی بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد ،ملاک پذیرش اظهارنامه مودی است و چنانچه ماموران مالیاتی بدون توجه به استناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دهند ،متخلف پس از طی تشریفات اداری حسب مورد به مجازات های مصرح در بند یک ماده 270 ق.م .م و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

متن نامه مذکور به شرح زیر می باشد :

مدیر کل محترم/معاون محترم حسابرسی /مسئول محترم حوزه حسابرسی اداره کل امور مالیاتی

با سلام

همانگونه که مطلع هستید نیل به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور از جمله تامین درآمد های مالیاتی و انضباط مالی اقتصاد کشور در سایه تشخیص صحیح در آمد مشمول مالیات مطابق با قوانین موضوعه ، تجلی می یابد. تحقق این مهم ضمن کاهش هزینه وصول مالیات و پیشگیری از اطاله دادرسی ، موجبات ایجاد رضایت مودیان و ارتقای جایگاه سلامت نظام اداری را فراهم می آورد .با عنایت به آغاز فرآیند بارگذاری اضهارنامه های عملکرد سال 1400 ، رعایت احکام مقرر قانونی منجمله مفاد مواد 97 ،237 ق.م.م و دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد 29 و 41 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م .م مورد تاکید و در اولویت برنامه های نظارتی این دادستانی در سال جاری می باشد.

” ملاک پذیرش اظهارنامه مودی است “

از آنجا که هدف اصلی قانون گذار از اصلاح ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 تعیین درآمد /ماخذ مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر ، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است لذا مادامی که مستندات و دلایل متقن مبتنی بر قضاوت حرفه ای برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد ،ملاک پذیرش اظهارنامه مودی است و چنانچه ماموران مالیاتی بدون توجه به استناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دهند ،متخلف پس از طی تشریفات اداری حسب مورد به مجازات های مصرح در بند یک ماده 270 ق.م .م و ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

شایان توجه است مسئولیت هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیت ها و وظایف تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان و کاربرگ های حسابرسی بوده و اشخاص مزبور مسئول مندرجات گزارش و نظر خود از هر جهت می باشد و گزارش های حسابرسی می بایست الزاما طی کاربرگ های حسابرسی موضوع بخشنامه شماره 508/95/200 مورخ 31/03/1395 تنظیم گردد .

بدیهی است مدیران کل و معاونین حسابرسی ادارات کل مسئولیت حسن اجرای مقررات یاد شده را بر عهده دارند و دادستانی انتظامی مالیاتی وفق بند الف ماده 264 ق.م.م بدون هر گونه اغماض متخلفین را تحت تعقیب انتظامی قرار خواهد داد.

——————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره و نیز کلیه خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

بازگشت به صفحه اصلی 

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *