موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مالیات ذخیره سنوات خدمت

مالیات ذخیره سنوات خدمت

مالیات ذخیره سنوات خدمت

مالیات ذخیره سنوات خدمت

براساس مفاد بخشنامه شماره 200/98/91 مورخ 30 دی ماه 1398 مباحث مربوط به مالیات ذخیره سنوات خدمت کارکنان توسط ریاست محترم سازمان امور مالیاتی شفاف سازی گردیده است .

براساس مفاد بخشنامه مذکور نکات قابل توجه در خصوص مالیات ذخیره سنوات خدمت به شرح زیر می باشد :

1- ثبت و شناسایی ذخیره سنوات خدمت مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق ، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 197 قانون مالیات های مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد .

2- هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء (ر) بند (2) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ( معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابی التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید .

3- براساس بند 5 ماده91 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب  1394/04/31 وجوه پرداختی با تخصیص بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده ،فارغ از بازنشستگی ، از کار افتادگی ، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر ، از پرداخت مالیات معاف می باشد .

همچنین در بخشنامه مذکور  درخصوص ارسال هزینه بیمه و مالیات ذخیره مرخصی آمده است :

  • حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد ، بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده 197 قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد.
  • هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود ، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص ( بستانار نمودن حقوق بگیر ) به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود .

توضیحات تکمیلی  درخصوص بخشنامه شماره 91-98-200 مورخ 1398/10/30 با موضوع مالیات ذخیره سنوات خدمت و مالیات ذخیره مرخصی

1- همانگونه که در ماده 197 قانون مالیات های مستقیم صراحتاً اشاره گردیده ، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات مکلف به تسلیم صورت یا فهرست راجع به مودی می باشند ، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بررخلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق در مورد حقوق دودرصد (2%) حقوق پرداختی خواهد بود بنابراین جریمه ماده 197 قانون صرفاً در صورت عدم تسلیم یا ارسال صورت یا فهرست حقوق پرداختی به پرسنل در موعد مقرر ( تا پایان ماه بعد از تاریخ پرداخت حقوق ) قابل مطالبه می باشد ،

لذا در مواردی که برای بخشی از هزینه های حقوق از جمله سنوات یا مرخصی استفاده نشده ذخیره در حساب ها  منظور می گردد،  به دلیل عدم پرداخت ( در تاریخ شناسایی هزینه ) ، مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون نیز نمی باشد ، لیکن حق سنوات یا بازخرید مرخصی پرداختی به پرسنل می بایست تا پایان ماه بعد از تاریخ پرداخت یا تخصیص به پرسنل از طریق سامانه مالیات حقوق به سزمان امور مالیاتی اعلام گردد.

ادامه توضیحات تکمیلی بخشنامه شماره 91-98-200 باید گفت : 

2-در خصوص هزینه حق سنوات شناسایی شده ( اعم از ذخیره یا پرداخت ) نظریه اینکه قانون گذار در جزء (و) بند (2) ماده 18 قانون ، رعایت حد نصاب زمانی در محاسبه سنوات را به عنوان شرط پذیرش هزینه حق سنوات عنوان نموده ، بنابراین چنانچه حق سنوات محاسبه شده مازاد بر حد نصاب زمانی (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزدو همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه  و مزایای پایان خدمت ، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود ) در حساب ها منظور شود ، مازاد حق سنوات ( بیشتر از یک ماه ) غیر قابل پذیرش خواهد بود . لازم به ذکر است به استناد بند (5) ماده 91 قانون مالیات های مستقیم پرداخت حق سنوات به پرسنل ( فارغ از مبلغ پرداخت شده ) از مالیات حقوق معاف است .

3-در خصوص هزینه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده چنانچه ذخیره ای در حساب ها منظور گردد به دلیل عدم پیش بینی ذخیره بازخرید مرخصی در بند (2) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم ، هزینه مزبور در سال شناسایی به طرفیت حساب ذخیره غیر قابل پذیرش است ، لیکن چنانچه هزینه مزبور ( بارعایت مغاد قانون کار ) به طرفیت حساب های نقدی ( پرداخت به پرسنل ) یا حساب های پرداختنی ( تخصیص هزینه به پرسنل ) در حساب ها شناسایی گردد ، هزینه بازخرید مرخصی قابل پذیرش است ،. لازم به ذکر است به استناد بند (5) ماده 91 قانون مالیات های مستقیم پرداخت بازخرید مرخصی به پرسنل ( فارغ از مبلغ پرداخت شده ) از مالیات حقوق معاف است .

4-نظر به اینکه در ماده 197 قانون ، صرفا عدم ارسال لیست یا فهرست حقوق پرداختنی به پرسنل مشمول جریمه بوده ، بنابراین عدم ارسال هزینه بیمه سهم کارفرما مشمول جریمه ماده 197 قانون نمی باشد .

——————————————————————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره مالیاتی  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *