موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

صورتهای مالی نمونه براساس استاندارد جدید

صورتهای مالی نمونه براساس استاندارد جدید

صورتهای مالی نمونه براساس استاندارد جدید

صورتهای مالی نمونه براساس استاندارد جدید

صورتهای مالی نمونه براساس استاندارد جدید

پیرو تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 1 با عنوان ارائه صورتهای مالی در سال 1397 فصورتهای مالی نمونه براساس استاندارد جدید  را جهت استفاده در این بخش قرار داده ایم .

برای دانلود کلیک فرمایید : فرمت اکسل صورتهای مالی نمونه براساس استاندارد جدید

لازم به توضیح است صورتهای مالی نمونه براساس استاندارد جدید تغییرات گسترده ای نموده است . براین اساس اجزای صورتهای مالی به ترتیب به شرح زیر می باشد :

مجموعه کامل صورتهای مالی نمونه براساس استاندارد جدید شامل موارد زیر است:

الف  .  صورت سود و زیان برای دوره؛

ب  .   صورت سود و زیان جامع برای دوره؛

پ.   صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره؛

ت  .   صورت تغییرات در حقوق مالکانه برای دوره؛

ث  .   صورت جریانهای نقدی برای دوره،

ج   .   یادداشتهای توضیحی، شامل اهم رویه‌های حسابداری و سایر اطلاعات توضیحی؛

چ    .   اطلاعات مقایسه‌ای دوره قبل

 

توضیح بخش های صورتهای مالی نمونه براساس استاندارد جدید با تفضیل بیشتر به شرخ زیر می باشد :

صورت سود و زیان

اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زیان

افزون بر اقلام الزامی طبق سایر استانداردهای حسابداری، صورت سود و زیان باید دربردارنده اقلام اصلی باشد که مبالغ زیر را برای دوره ارائه می‌کند:

الف.    درآمدهای عملیاتی؛

ب .    هزینه‌های مالی؛

پ .    سهم از سود یا زیان واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انجام می‌شود؛

ت   .    هزینه مالیات؛

ث   .    یک مبلغ مجزا برای کل عملیات متوقف‌شده (به استاندارد حسابداری 31 مراجعه شود)؛

ج   .   سود یا زیان دوره؛

چ  .   سود یا زیان دوره، قابل انتساب به:

  1. منافع فاقد حق کنترل؛ و
  2. مالکان واحد تجاری اصلی.

 

صورت سود و زیان جامع

اطلاعات قابل ارائه در صورت سود و زیان جامع

واحد تجاری باید موارد زیر را در صورت سود و زیان جامع ارائه کند:

الف.    سود یا زیان دوره؛

ب  .     سایر اقلام سود و زیان جامع؛

پ   .   مجموع سود و زیان جامع دوره؛

ت   .  مجموع سود و زیان جامع دوره، قابل انتساب به:

  1. منافع فاقد حق کنترل؛ و

2.مالکان واحد تجاری اصلی

 

صورت وضعیت مالی

اطلاعات قابل ارائه در صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی باید حداقل شامل اقلام اصلی نشان‌دهنده مبالغ زیر باشد:

الف.    داراییهای ثابت مشهود؛

ب  .    سرمایه‌گذاری در املاک؛

پ .    داراییهای نامشهود؛

ت .    داراییهای مالی (به جز مبالغ مندرج در قسمتهای (ث)، (ح) و (د))؛

ث .    سرمایه‌گذاری‌هایی که حسابداری آنها به روش ارزش ویژه انجام شده است؛

ج    .    داراییهای زیستی؛

چ    .    موجودیها؛

ح    .    دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها؛

خ   .     سفارشات و پیش‌پرداختها؛

د    .    نقد و معادلهای نقد؛

ذ    .    مجموع داراییهایی که طبق استاندارد حسابداری 31 داراییهای غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش و عملیات متوقف‌شده، به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است و داراییهای قرارگرفته در مجموعه واحد که طبق همان استاندارد به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است؛

ر     .    پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها؛

ز     .    ذخایر؛

ژ     .    بدهیهای مالی (به جز مبالغ مندرج در قسمتهای (ر) و (ز))؛

س .    بدهیها و داراییهای مالیات جاری، طبق تعریف استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد؛

ش .    بدهیهای مالیات انتقالی و داراییهای مالیات انتقالی طبق تعریف استاندارد حسابداری 35؛

ص .     پیش‌دریافتها؛

ض .    بدهیهای مجموعه واحد که طبق استاندارد حسابداری 31، به عنوان نگهداری‌شده برای فروش طبقه‌بندی شده است؛

ط   .    منافع فاقد حق کنترل، ارائه‌شده در بخش حقوق مالکانه؛ و

ظ   .    سرمایه و اندوخته‌های قابل انتساب به مالکان واحد تجاری اصلی.

 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

اطلاعات قابل ارائه در صورت تغییرات در حقوق مالکانه

واحد تجاری صورت تغییرات در حقوق مالکانه را باید طبق الزامات بند 9 ارائه کند. صورت تغییرات در حقوق مالکانه شامل اطلاعات زیر است:

الف.    مجموع سود و زیان جامع دوره، که جمع مبالغ قابل انتساب به مالکان واحد تجاری اصلی و منافع فاقد حق کنترل را جداگانه نشان می‌دهد؛

ب .    برای هر یک از اجزای حقوق مالکانه، آثار بکارگیری با تسری به گذشته یا تجدید ارائه با تسری به گذشته که طبق استاندارد حسابداری 34 شناسایی می‌شود؛

پ .    برای هر یک از اجزای حقوق مالکانه، صورت تطبیق مبالغ دفتری ابتدا و پایان دوره که به‌طور جداگانه تغییرات موارد زیر را افشا می‌کند:

  1. سود یا زیان دوره؛
  2. سایر اقلام سود و زیان جامع؛ و
  3. معاملات با مالکان به عنوان مالک، که بطور جداگانه آورده مالکان و توزیع منابع بین آنها و تغییر منافع مالکیت در واحدهای تجاری فرعی که موجب از دست دادن کنترل نمی‌شود را نشان می‌دهد.

 


برای دریافت مشاوره و نیز آگاهی کامل از شرایط ارائه خدمات حسابداری   با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

 

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *