موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده  براساس مفاد بند ب ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردیده است . فهرست «خدمات» مشمول معافیت های موضوع بند «ب» ماده «9» قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد :

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – گروه خدمات درمانی

1- خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستانها؛
 • خدمات پزشکی و دندانپزشکی
 • خدمات درمانگاهی و مراکز بهداشتی و درمانی – به جز بیمارستانها
 • خدمات آزمایشگاه های پزشکی وتشخیص طبی
 • سایر خدمات بهداشتی و پزشکی برای انسان
 • خدمات مراقبتی در منزل
 • مراقبتهای پرستاری در منزل
 • خدمات مراقبت در منزل برای عقب ماندگان ذهنی، سلامت روان و اعتیاد
 • خدمات مراقبت در منزل برای افراد سالمند و ناتوان
 • خدمات مددکاری اجتماعی بدون تأمین محل اقامت
 • خدمات مددکاری اجتماعی بدون تامین محل اقامت برای افراد سالمند و ناتوان
2- خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینی کردن  ( مکانیزاسیون )  آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندامهای تکثیری گیاهان؛
 • خدمات درمانی دامپزشکی
 • قرنطینه دامی
 • کلینیک دامپزشکی
 • خدمات لابراتوار دامپزشکی
 • واکسیناسیون حیوانات
 • خدمات آمبولانس حیوانات
 • فعالیت های کنترل بهداشت حیوانات
 • مبارزه با آفات گیاهی- بر اساس دستمزد یا قرارداد

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – گروه چاپ

3- خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات؛
 • خدمات زینک
 • چاپ روزنامه،کتاب و نشریه
 • انتشار کتاب، روزنامه )اعم از کاغذی یا الکترونیکی( و نشریه
 • توزیع کتاب، روزنامه و نشریه

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – گروه حقوق و دستمزد

4- ارائه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میشود در صورتیکه مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛

تبصره : ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقا ضی ارائه میکنند  ( مانند شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی ) ، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، معاف میباشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – گروه خدمات بانکی

5- عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده ، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت نامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛
 • عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده (سپرده سرمایه گذاری و ) … از عموم و بهکارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات. انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری: – حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت – حساب سپرده سرمایه گذاری یک ساله – حساب سپرده سرمایه گذاری دو ساله
 • خدمات بانکی : مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که موسسه اعتباری می تواند در چهارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید .
 • اعطای تسهیلات
 • ایجاد اعتبار
 • ارائه ضمانت نامه
 • انتقال وجه
6- خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوقهای قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوقهای قرض الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا میشوند؛
7- خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوقهای حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه گذاری ،بیمه ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا میشوند در چارچوب اساسنامه آنها.
 • خدمات مالی اعطای تسهیلات
 • خدمات اعتباری اعطای تسهیلات

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – گروه خدمات بیمه

8- خدمات بیمه های زندگی، خدمات بیمه های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
 • بیمه زندگی
 • بیمه های محصولات کشاورزی
 • بیمه اجتماعی
 • بیمه درمان تکمیلی

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – گروه بازار سرمایه

9- خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار.
 • کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها و، بازرهای خارج از بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران دریافت می شود.
 • حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازار های خارج از بورس دریافت می شود.
 • حق الدرج و حد پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می شود
 • حق ورودیه و حد عضویت که کانون ها،بورس ها،بازار های خارج از بورس یا سایر تشکل های خود انتفام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند.
 • کارمزدهایی که نهاد های مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، بابت مشاوره عر ضه ،مشاوره پذیرش،سبد گردانی ،بازار گردانی،تعهد پذیره نویسی، ضمانت اوراق بهادار یا ارایه خدمات به نهادهای واسط دریافت می کنند.
 • کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارایه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند.
 • کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار ( پرداختی توسط بانی به نهاد واسط)
 • کارمزدهایی که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار )اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارایه گزارش های گردش معاملات شرکتها و سهامداران ، تخصیص اتوماتیک سهام،سپرده کردن اوراق بهادار،خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار،اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله،صدور گواهی نامه نقل و انتقال،انتقالات قهری و قانونی،افزایش سرمایه، توزیع سود سرمایه ، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادارجهت انجام معامله دریافت میکند.
10 ـ خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند) 24( ماده) 1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/19/1384 با  اصلاحات بعدی؛
 • انتشار سهام
 • نقل و انتقال سهام
 • حق تقدم
 • سهم الشرکه
 • سایر اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384 با اصلاحات بعدی
11- صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری دارای مجوز ازسازمان بورس و اوراق بهادار؛

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – گروه فعالیت لیزینگ

12- منحصراً سود تسهیلات اعطایی شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان ( مصرف کنندگان )

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – گروه حمل و نقل

13- خدمات حمل و نقل ( اعم از بار و مسافر) درون و برون شهری و بین المللی جادهای، ریلی و دریایی؛
 • حمل و نقل درون شهری و برون شهری و بین المللی جاده ای اعم از بار و مسافر
 • حمل و نقل از طریق راه آهن اعم از بار و مسافر
 • حمل و نقل از طریق دریایی اعم از بار و مسافر

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – گروه آموزش و پژوهش

14- خدمات آموزشی ، پژوهشی و ورزشی
 • آموزش
 • ورزشی
 • پژوهشی

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – گروه گردشگری

15- خدمات اقامتی هتل های سه ستاره و پایین تر ، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایه دستی یا  اتحادیه های ذیربط؛
 • هتل 3 ستاره و پایین تر و هتل آپارتمان
 • مسافرخانه، زائرسرا، مهمانپذیر
 • اماکن اقامتی دارای مجوز

خدمات معاف از مالیات ارزش افزوده – سایر موارد

16- قدرالسهم هزینه مشترک  ( شارژ )  دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب  31/ 12/ 1387 از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرکهای صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها
17 – خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء ( 17)  بند «الف» این ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاههای نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه می شود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

————————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره مالیاتی و دریافت کلیه خدمات  با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *