موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
حق بیمه قرارداد های حمل و نقل

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل داخلی

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل داخلی

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل داخلی

حق بیمه قراردادهای حمل و نقل داخلی براساس بخشنامه 14/3 تععین تکلیف گردید . این بخشنامه شامل محاسبه حق‌بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل‌و‌نقل بار و مسافر بین‌شهری و مسافر درون‌شهری می باشد . متن بخشنامه به شرح زیر است :

بخشنامه 14/13

محاسبه حق‌بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل‌و‌نقل بار و مسافر بین‌شهری و مسافر درون‌شهری

برابر ماده (38) قانون تامین ‌اجتماعی، تکالیف کارفرمایان و مقاطعه‌کاران در قراردادهای منعقده تبیین و در اجرای مفاد ماده (41) قانون مزبور، (مصوبه مورخ 24‏‏/1‏‏/1370 شورای‌عالی تامین ‌اجتماعی) تصویب و حق‌بیمه افراد شاغل در قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل ‌و ‌نقل به ماخذ (7) درصد ناخالص کارکرد تعیین گردیده‌ است.
در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار، شفاف‌سازی و ارایه به‌هنگام تعهدات قانونی به مشمولین و اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده(41) قانون تامین ‌اجتماعی، پیشنهاد نحوه محاسبه «حق‌بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاران حمل‌ و ‌نقل بار و مسافر» در هیات ‌‌مدیره و هیات ‌امنای سازمان تامین ‌اجتماعی و صندوق‌های تابعه مطرح و به‌‌‌موجب بند (11) مـصوبـه هشتاد و پنجمین جلسه مورخ 19‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏/1397 هیات‌ امنای سازمان تامین‌اجتماعی مقررگردیده‌است:

«الف: حق‌بیمه قراردادهای منحصرا حمل‌و‌نقل بار و کالا بین‌شهری بدون لحاظ کارکرد (بارگیری‏‏، انبارداری، جابه‌جایی و سایر اموری که در حمل ‌و ‌نقل مدخلیت ندارد) به ماخذ (4) درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه حق‌ بیمه ‌بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه گردد.

ب: حق‌بیمه کلیه قراردادهای جابه‌جایی مسافر درون‌شهری و بین‌شهری به ماخذ (5) درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه حق‌بیمه ‌بیکاری مربوطه محاسبه و مطالبه شود.

تبصره: این مصوبه شامل آن بخش از کارکرد پیمان‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و مسافر که درآن رانندگان خود مالک بخشی از عملیات موضوع قرارداد را انجام و حق‌بیمه خود را راسا براساس قانون بیمه ‌اجتماعی حمل‌ و نقل بار و مسافر مصوبه سال 1379 پرداخت می‌نمایند، می‌گردد.» لذا بدین ‌منظور نظر واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید.

” براساس بخشنامه 14/3 جدید درآمد ضوابط حق بیمه قراردادهای حمل و نقل داخلی تعیین گردید “

1‏‏‏‏- تعاریف:

1‏‏‏‏-1‏‏‏‏- رانندگان حمل‌ونقل عمومی بین‌شهری

  کلیه رانندگان کامیون، کامیونت، کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و سواری‌های کرایه، که با توجه به قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب مورخ 18‏‏‏‏/2‏‏‏‏/1379 مجلس شورای‌اسلامی)، دارای کارت هوشمند رانندگی بوده و در شغل رانندگی اشتغال به‌کار داشته و فاقد کارفرما می‌باشند اطلاق می‌گردد.

2‏‏‏‏-1‏‏‏‏- رانندگان وسایل نقلیه عمومی جابه‌جایی مسافر درون‌شهری

  برابر قانون اصلاح قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل‌و‌نقل بار و مسافر بین‌شهری (مصوب مورخ 6‏‏‏/5‏‏‏/1388مجلس شورای‌اسلامی)، رانندگان تاکسی و مینی‌بوس که دارای کارت اشتغال و یا پروانه‌کار و مجوز لازم از مراجع ذی‌صلاح مربوطه (پروانه اشتغال رانندگی) بوده و با وسایط نقلیه عمومی درون‌شهری اشتغال به‌کار داشته و فاقد کارفرما می‌باشند اطلاق می‌گردد.

3‏‏‏‏-1‏‏‏‏- رانندگان خود مالک

  رانندگانی که طبق اسناد و مدارک رسمی و معتبر از قبیل سند مالکیت وسیله نقلیه، کارت شناسایی وسیله نقلیه و… صاحب خودرو می‌باشند.

2‏‏‏‏- نحوه محاسبه حق‌بیمه:

1‏‏‏‏-2‏‏‏‏- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و کالای بین‌شهری که در آن رانندگان خودمالک، بخشی از عملیات موضوع پیمان را راسا انجام و حق‌بیمه خود را طبق قانون بیمه‌اجتماعی رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر مصوب مورخ 18‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏/1379مجلس شورای‌اسلامی پرداخت می‌نمایند، به‌‌میزان «(4)درصد ناخالص کارکرد به‌انضمام بیمه‌بیکاری متعلقه، معادل هفت سی و ششم حق‌بیمه» می‌باشد.

2‏‏‏‏-2‏‏‏‏- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای جابه‌جایی مسافر بین‌شهری و درون‌شهری که در آن رانندگان خود‌مالک بخشی از عملیات موضوع پیمان را راسا انجام و حق‌بیمه خود را طبق قانون بیمه ‌اجتماعی رانندگان حمل ‌و نقل بار و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری (موضوع مصوبات مورخ 18‏‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏‏/1379و 6‏‏‏/5‏‏‏/1388مجلس شورای‌اسلامی) پرداخت می‌نمایند، به میزان «(5)درصد ناخالص کارکرد به انضمام بیمه‌بیکاری متعلقه، معادل هفت چهل و پنجم حق‌بیمه» می‌باشد.

 

” براساس بخشنامه 14/3 جدید درآمد ضوابط ارائه مفاصا حساب قرارداد های حمل و نقل داخلی تعیین گردید “

   تذکر1: پرداخت حق‌بیمه توسط رانندگان خودمالک طبق بند (1‏‏‏‏-2) و (2‏‏‏‏-2) به منزله ارسال لیست می‌باشد و می‌بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه‌کار خودداری گردد.

  تذکر2: رانندگانی که در کارگاه‌ها و موسسات مشمول قانون تامین‌ اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می‌نمایند خارج از شمول قانون بیمه‌های ‌اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می‌باشند طبق مواد (28) و (36) و با رعایت ماده (39) قانون تامین ‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، لیست و حق‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.

‏3‏‏‏-2‏‏‏‏- حق‌بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه‌کاران قراردادهای حمل‌ونقل بار و کالای بین‌شهری و مسافر بین‌شهری و درون‌شهری که توسط رانندگان در استخدام انجام می‌گیرد و هم‌چنین کارکنان شاغل در امر بارگیری، انبارداری، جابه‌جایی و سایر اموری که در حمل‌ونقل مدخلیت ندارد حسب مورد وفق مصوبه مورخ 24‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏/1370 شورای‌عالی تامین ‌اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد.

4‏‏‏‏-2‏‏‏‏- جریمه تاخیر تادیه حق‌بیمه نسبت به مابه‌التفاوت حق‌بیمه و بیمه‌بیکاری همانند سایر کارگاه‌ها و با رعایت دقیق مفاد بخشنامه(21)جدیددرآمد بایستی محاسبه و مطالبه گردد.

5‏‏‏‏-2‏‏‏‏- شرکت مشاور مدیریت و خدمات‌ ماشینی‌تامین مکلف است نرم افزارهای مرتبط با این دستوراداری را در اسرع وقت تهیه و جهت بهره‌برداری به واحدهای اجرایی ارسال نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد امور وصـول حـق‌بیمه، بازرسی از دفاتر قانونی و بازرسی ادارات کل استان‌ها، روسا، معاونین، روسای و کارشناسان امور وصول حق‌بیمه و سایر واحدهای مرتبط شعب و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌باشند.

https://www.tamin.ir/circulars/Item/381?headercatid=2

————————————————————————————————————

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و نیز آگاهی کامل از قوانین موضوعه در رابطه با مباحث سازمان تامین اجتماعی   با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *