موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5

مالیات های مستقیم

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5

تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765/200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393

شماره: 81-94-200

تاریخ: 11-08-1394

پیوست: دارد

بخشنامه

  81 94 مواد  40،158،167،191 م

 

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765-200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393
پیرو بخشنامه های شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392 و شماره 53-93-200 مورخ 05-05-1393 موضوع تفویض اختیار تقسیط
بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله در خصوص مفاد بند 5 دستور العمل های شماره 5765-200 مورخ 4-4-1392 و 506-93-200 مورخ 19-3-1393 در باب ماده 158 قانون یاد شده و همچنین بند 2 تذکرات و موضوع تقسیط مالیات بخشنامه های صدرالاشاره مقرر می دارد:

1– اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به عدم ثبت و تحریر دفتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه برای عملکرد سالهای 1391 و 1392 مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج ازچارچوب دستورالعمل های فوق تسلیم شده است، به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

2- ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 8362-200 مورخ 6-5-1392، بند (2) قسمت تذکرات بخشنامه، بشرح ذیل اصلاح می گردد:

“در مواردی که مودی دارای جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تاخیر موضوع ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانونی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.”

3- در خصوص تقسیط مالیات، موضوع بخشنامه های یاد شده، اختیار تقسیط بدهی برای مالیات بر ارث به مدت حداکثر 24 ماه و در مورد سایر مالیاتها حداکثر بمدت 15 ماه با رعایت مواد 40 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم و با وصول حداقل بیست درصد(20%) بدهی مالیات قطعی بصورت نقد، تفویض می گردد.

ضمنا سایر مفاد بخشنامه های صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است.

 

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا :  مطابق بخشنامه مدت اجرا :  تا اطلاع ثانوی مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ی ابلاغ : فیزیکی/ سیستمی
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39903529 با دفتر حسابداری و وصول مالیات  مطرح و پیگیری نمایید
ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *