موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی

بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسط شعب تامین اجتماعی و فرآیند آن پرداخته است . متن بخشنامه 14/11 جدید درآمد به شرح زیر می باشد  :

موضوع : قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

با عنایت به توسعه و گسترش روزافزون  فعالیت های حوزه انفورماتیک و با توجه به نام گذاری سال 1397 به عنوان سال حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی و در راستای بهبود فضای کسب و کار و اصلاح مجموعه مقررات مربوط به نحوه اجرای مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و پیرو جلسات مشترک برگزار شده با نمایندگان نظام صنفی رایانه ای کشور  و انجمن صنفی مربوطه و کانون عالی کارفرمایان ، فعالیتهای جدید انفورماتیکی ، نحوه شناسائی و محاسبه حق بیمه قراردادهای منعقده ، از تاریخ صدور این بخشنامه به شرح ذیل تعیین می گردد.

 الف)شناسایی قراردادهای انفورماتیکی

قراردادهای مقاطعه کاران عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی بوده و موضوع آن منطبق با یکی از موارد زیر می باشد:

1-طراحی شبکه: مطالعات اولیه و طراحی شبکه های رایانه ای که منجر به تولید نقشه ها و جزئیات فنی لازم برای پیاده سازی شبکه می گردد (شامل: شبکه داخلی LAN ، شکه گسترده WAN و شبکه بی سیم محلی).

2-نصب و راه اندازی شبکه : تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات لازم برای بهره برداری از شبکه های رایانه ای (شامل : شبکه داخلی ، شبکه گسترده ، شبکه بی سیم محلی ، کابل کشی شبکه ،راه اندازی سرویس های نرم افزاری ، تجهیزات Active  و Passive  و امنیت شبکه ).

3-نگهداری شبکه : مدیریت کاربری شبکه ، نگهداری و به روز رسانی سرویس های نرم افزاری شبکه ، خدمات حفاظت و امنیت شبکه .

4-ارائه خدمات دسترسی به اینترنت : تامین و ارائه پهنای باند دسترسی به اینترنت ، ارائه سرویس های امنیتی و حفاظتی دسترسی به اینترنت ، فیلترینگ ، کنترل دسترسی ، مدیریت کاربری.

5-ارائه خدمات کاربردی (ASP) : میزبانی وب ، اجاره  خدمات نرم افزارهای کاربردی از طریق وب.

6-تحلیل سیستم های اطلاعاتی :تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی که منجر به تولید مدل ها و مستندات تحلیل نیازمندی های سیستم می گردد.

7-طراحی نرم افزارهای سفارشی : طراحی معماری ،منطقی یا فیزیکی نرم افزارهای سفارشی اعم از سیستم های اطلاعاتی کاربردی ، نرم افزارهای عمومی یا اختصاصی ، سایت های وب که منجر به تولید مستندات طراحی نرم افزار می گردد.

در ادامه بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

8-ساخت نرم افزارهای سفارشی : ساخت نرم افزارهای سفارشی اعم از سیستم های  اطلاعاتی کاربردی ، نرم افزارهای عمومی یا اختصاصی ، سایت های وب که منجر به تولید نسخه های قابل اجرا از این نرم افزار ها می شود.

9-انتقال نرم افزارهای سفارشی : ارائه خدمات انتقال نرم افزارهای سفارشی  به محیط مشتری ، شامل انتقال اطلاعات ، اجرای آزمایشی و موازی ، آموزش کاربری و راهبری و سایر موارد دیگری که برای آماده سازی محیط بهره برداری از نرم افزار لازم است.

10-  نگهداری و پشتیبانی نرم افزارهای سفارشی :ارائه خدمات پشتیبانی فنی نرم افزارهای سفارشی (شامل :رفع اشکال نرم افزار ، مدیریت تغییرات در دوران بهره برداری ،راهبری و مدیریت کاربران).

11- تولید محتوای دیجیتالی : طراحی و تولید مطالب و محتوا برای ارائه در محیط وب.

12آموزش : ارائه خدمات آموزشی در زمینه فناوری اطلاعات ( شامل : شبکه ، سیستمهای عامل ، سخت افزار ،نرم افزار، امنیت ،خدمات زیر ساخت و دیتاسنتر ، مجازی سازی و ذخیره سازی ، رایانش ابری ،دوره های مدیریتی IT).

13-مشاوره ، امکان سنجی ،طراحی ،تولید ، نصب و پیاده سازی سرویس های آموزش الکترونیکی.

14-نظارت بر پروژه های فاوا: ارائه همه یا بخشی از خدماتنظارت بر اجرای پروژه های فاواا.

15-خدمات مدیریت طرح برای پروژه های فاوا : خدمات میدیرت طرح شامل تعریف پروژه ها و مدیریت فرآیند ارجاع کار ، نظارت وهماهنگی مقاطعه کاران ،کنترل کمی و کیفی پروژه ها ، میدریت فرآیند تحویل و یکپارچه سازی نتایج و فرآورده ها.

در ادامه بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

16-استاندارد سازی : تهیه و تدوین استانداردها ، دستورالعمل ها و ضوابط فنی و مدیریتی فاوا .

17-برنامه ریزی فاوا : تهیه طرح های جامع فاوا ، تدوین معماری سازمانی فناوری اطلاعات ، برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی ،تدوین استراتژی فناوری اطلاعات ،تهیه طرحها و برنامه های استراتژیک و بلند مدت در زمینه فاوا در سطوح سازمانی ، منطقه ا ی یا ملی.

18- امکان سنجی و مشاوره پروژه های فاوا : امکان سنجی ، انتخاب تکنولوژی ، تهیه شرح خدمات و اسناد ارجاع کار (RFP) برای پروژه های فاوا.

19-طراحی نظام های مدیریت فاوا : طراحی های نظام ها و فرآیندهای میدریت فاوا ، شامل نظام های میدیرت امنیت، نظام های تضمین کیفیت ، نظام های مدیریت اسناد و پیکر بندی در سازمانها.

20-پیاده سازی نظام های مدیریت فاوا : پیاده سازی نظام ها و فرآیندهای مدیریت فاوا ( شامل :نظامهای مدیریت امنیت ،نظام های تضمین کیفیت ، نظام های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها )

21-ارزیابی و وممیزی نظام های مدیریت فاوا :پایش ،ارزیابی و ممیزی نظام ها و فرآندهای مدیریت فاوا (شامل :نظام های مدیریت امنیت ،نظام های تضمین کیفیت ،نظام های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها).

22-خدمات امنیت اطلاعات : ارتقاء امنیت ، ارزیابی و اجرای آزمونهای امنیتی زیر ساخت ، شبکه ، سیستمها و نرم افزار ها ، قفل های نرم افزاری و سخت افزاری .

23-خدمات مرکز داده :مشاوره ، طراحی ، نظارت ، تدوین مستندات ، تجهیز ، پیاده سازی ، پشتیبانی ، نگهداری و آموزش مراکز داده ها.

در ادامه بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

24-تعمیر و نگهداری سخت افزار : تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی فنی انواع تجهیزات و قطعات سخت افزاری ، سرور ، سوئیچ ، خیره ساز .

25-تدوین استاندارها ،صدورگواهینامه خدمات کیفیت و خدمات تست و آزمون نرم افزار و سخت افزار .

26-خدمات طراحی و توسعه وب ، طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی وب ، گرافیک وب ، بهینه سازی وب سایت های ویژه موتور جستجو، پشتیبانی وب سایت ، گهداری وب سایت و مدیریت وب سایت .

27- طراحی و تولید نرم افزارهای موبایل و پشتیبانی نرم افزارهای موبایل.

28-مشاوره رایانش ابری و داده های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

29-شبکه بی سیم :طراحی ، تامین تجهیزات ،نصب و راه اندازی ،پشتیبانی  و نگهداری شبکه بی سیم محلی.

30-امنیت شبکه :نصب ، راه اندازی و مگهداری سخت افزار و نرم افزارهای امنیت شبکه .

ب)محاسبه حق بیمه قرارداهای انفورماتیکی

اینگونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی مقاطعه کار متمرکز و مفاصا حساب هر پیمان نیز به تفکیک در همان شعبه صادر می گردد، ضمناً واحدهای اجرایی مکلف می باشند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل مقتطعه کاران را در اولویت قرارداده و به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصا حساب  قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی ،در صورت تکمیل و ارئه فرم تهدنامه منضم به بخشنامه توسط مقاطعه کار ، نسبت به صدورمفاصا حساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدام نمایند:

1-در مواردی که مقاطعه کار دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تائید سازمان باشد و نسبت هب ارائه آنها به سازمان اقدام نماید و برابر گواهی واگذارنده کار عملیات اجرایی موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه کار انجام گیرد طبق لییست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصا حساب قرارداد بدون اعمال ضریب با رعایت مففد ماده 38 قانون صادر می گردد.

در ادامه بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

1-1)چنانچه مقاطعه کار طبق محتویات پرونده مطالباتی دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد ، مفاصا حساب قرارداد ظرف یک روز کاری صادر می گردد.

2-1)در مواردی که مقاطعه کار طبق پرونده مطالباتی دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد ،چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید ، صدور مفاصا حساب قرارداد،با درج توضیح مبنی بر این که « این مفاصاحساب  در اجرای ماده 38 قانون صرفاً بابت قرارداد ذکر شده صادر و شامل سایر بدهی های کارگاه ناشی از لیست و بازرسی نخواهد بود » بلامانع می باشد.

2-در مورد مقاطعه کارای که نسبت به ارئه لیست و پرداخت حق بیمه برخی از ماه های مندرج در دوره قرارداد اقدام ننموده یا دستمزد واقعی کارکنان شاغل خود را نداده باشند ،باید در اسرع  وقت از دفاتر قانونی آنان بازرسی انجام و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصا حساب مربوطه صادر گردد.

در ادامه بخشنامه 14/11 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی آمده است :

3-در مواردی که مقاطعه کار فاقد قانونی بوده و یا از ارئه دفاتر خودداری نماید ، حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24/01/1370 شورایعالی تامین اجتماعی بر اساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده و به کسر حق بیمه پرداختی توسط مقاطعه کار بابت کارکنان شاغل در قرارداد محاسبه و وصول و مفاصا حساب قرارداد صادر گردد.

4-در مورد مقاطعه کارانی که با رعایت بند (1) موضوع این بخش اقدام به اخذ مفاصا حساب موضوع ماده 38 قانون نموده و برغم ارائه تعهد از ارائه دفاتر قانونی خودداری ویا دفاتر ارائه شده مورد تائید سازمان نباشد ، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد برابر مصوبه مورخ 24/01/1370 شورایعالی تامین اجتماعی و براساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده ، محاسبه و از پیمانکار مطالبه می گردد

مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین بیمه ای ، حقوقی و امور مجلس ،امور استان ها، و مشاورین ایشان ، مدیران کل وصول حق بیمه ، حقوقی و دعاوی ،دفتر راهبردی سیستم ها ،و معاونین ، روسا و کارشناسان ارادت مذکرو ، شرکت مشاوره  مدیریت و خدمات ماشینی تامین ، مدیران کل استان ، معاونین ، روسا و کارشناسان ارشد امور وصول حق بیمه ، بازرسی دفاتر قانونی ، بازرسی کارگاهی ، اجرائیات فرابری داده ها ، روسا ، معاونین ،مسئولین واحدهای امور وصول حق بیمه ، اجرائیات ، فرابری دادهای ، شعب می باشند.

برای دریافت مشاوره تامین اجتماعی و دریافت اطلاعات کامل با ما در تماس باشید :

تلفن ۱ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۲

تلفن ۲ :  ۰۲۱۸۸۱۹۱۴۸۳

فکس :    ۸۸۲۰۵۷۶۶   ۲۱  ۹۸++

Email: Info@ArghamNegar.com

ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *