موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: کار بازرگانی وکالتی

کارت بازرگانی وکالتی مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا است

کارت بازرگانی وکالتی مشمول قانون قاچاق کالا است

کارت بازرگانی وکالتی مشمول مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا است براساس نامه شماره  1398/29990/900  مورخ 24 مهر ماه 1398 دادستان محترم کل کشور در صورتی که ذینفع واقعی کارت بازرگانی شخصی غیر از آورنده آن باشد ( کارت بازرگانی وکالتی...

بیشتر بخوانید