موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
تشکیل پرونده تامین اجتماعی

تشکیل پرونده تامین اجتماعی

تشکیل پرونده تامین اجتماعی تشکیل پرونده تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه تنقیح و تخلیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران درخصوص کلیه کارفرمایان در چهارچوب ضوابط و مقررات اجرایی موضوع مواد (38) و (41) قانون تامین اجتماعی که جایگزین مجموعه بخ...

بیشتر بخوانید