موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: نحوه ارائه صورتهای مالی

استاندارد حسابداری ارائه صورتهای مالی

استاندارد حسابداری ارائه صورتهای مالی

استاندارد حسابداری ارائه صورتهای مالی  استاندارد حسابداری شماره 1 (تجدیدنظرشده 1397) استاندارد حسابداری ارائه صورتهای مالی که استاندارد شماره یک مصوب سازمان حسابرسی می باشد در رابطه با الزامات ارائه صورتهای مالی در واحد های تجاری ...

بیشتر بخوانید
طبقه بندی اقلام ترازنامه

اقلام ترازنامه

 اقلام ترازنامه درخصوص طبقه بندی اقلام ترازنامه باید گفت ،  اغلب واحدهای تجاری براساس استاندارد حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییها و بدهیها جاری،باید داراییها و بدهیهای خود را به جاری و غیر جاری طبقه بندی کنند.واحدهای تجاری که ...

بیشتر بخوانید