موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: معافیت مالیات حقوق 1399

معافیت مالیات حقوق 1399

معافیت مالیات حقوق 1399

معافیت مالیات حقوق 1399 براساس لایحه بودجه سال 1399 کشور میزان معافیت مالیات حقوق 1399 کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده به استثنای تبصره های 1 و 2  ماده  86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مشخص گ...

بیشتر بخوانید