موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: معافیت حق تمبر موضوع ماده 48

معافیت حق تمبر

معافیت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم

معافیت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم اهم موارد قابل ذکر درخصوص معافیت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم و همچنین موارد عدم شمول پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم  به شرح زیر می باشد ...

بیشتر بخوانید