موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مالیات بر خانه های خالی

مالیات بر خانه های خالی

مالیات بر خانه های خالی متن کامل قانون اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم قانون مالیات بر خانه های خالی براساس اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در یک ماده و 11 تبصره به شرح زیر می باشد : واحدهای مسکونی واقع در شهر...

بیشتر بخوانید