موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مالیات سکه

مالیات سکه

مالیات سکه در تاریخ 12 خرداد ماه 1398سازمان امور مالیاتی با ارائه دستورالعمل شماره  200/98/507 براساس مفاد مواد 1 و 93 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 و بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 100 قانون مذکور مشمول مالیات ...

بیشتر بخوانید