موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
مالیات حق العملکاری

مالیات حق العمل کاری

مالیات حق العمل کاری با توجه به مشکلات پیش آمده درخصوص مطالبه مالیات حق العمل کاری از نمایندگان اشخاص ، معاونت مالیتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی طی نامه مورخ 1398/03/08 به شماره د/230/11894 توضیحات لازم را درخصوص نحوه برخورد با ...

بیشتر بخوانید