موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
احکام مالیاتی لایحه بودجه 99

احکام مالیاتی لایحه بودجه ۹۹

احکام مالیاتی لایحه بودجه ۹۹ یراساس لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸ احکام مالیاتی لایحه بودجه ۹۹ به شرح زیر می باشد . توضیح اینکه بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۹ از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ در مج...

بیشتر بخوانید
معافیت مالیات حقوق 1399

معافیت مالیات حقوق ۱۳۹۹

معافیت مالیات حقوق ۱۳۹۹ براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور میزان معافیت مالیات حقوق ۱۳۹۹ کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده به استثنای تبصره های ۱ و ۲  ماده  ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مشخص گ...

بیشتر بخوانید