موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
احکام مالیاتی لایحه بودجه 99

احکام مالیاتی لایحه بودجه 99

احکام مالیاتی لایحه بودجه 99 یراساس لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 آذر ماه 1398 احکام مالیاتی لایحه بودجه 99 به شرح زیر می باشد . توضیح اینکه بررسی لایحه بودجه 1399 از تاریخ 30 دی ماه 1398 در مج...

بیشتر بخوانید
معافیت مالیات حقوق 1399

معافیت مالیات حقوق 1399

معافیت مالیات حقوق 1399 براساس لایحه بودجه سال 1399 کشور میزان معافیت مالیات حقوق 1399 کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده به استثنای تبصره های 1 و 2  ماده  86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مشخص گ...

بیشتر بخوانید