موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: مالیات ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مسافربری

مالیات ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مسافربری

مالیات ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مسافربری

مالیات ارزش افزوده شرکتهای تعاونی مسافربری   شماره :  ۳۶۸۱۸/۲۳۰/د تاریخ :    ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ صورتجلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۷۶۵۴/۲۶۰/د مورخ ۲۹...

بیشتر بخوانید