موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم

معافیت مالیات حقوق 1399

معافیت مالیات حقوق 1399

معافیت مالیات حقوق 1399 براساس لایحه بودجه سال 1399 کشور میزان معافیت مالیات حقوق 1399 کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده به استثنای تبصره های 1 و 2  ماده  86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مشخص گ...

بیشتر بخوانید