موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: ماده 20 قانون تجارت

تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد

تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد

تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد براساس مصوبه هیئت وزیران مورخه 1398/07/10 تبدیل شرکتها به یکدیگر مجاز شد . براساس این مصوبه که به پیشنهاد شماره 79010/33992 تصویب گردید ، تبدیل کلیه شرکت های موضوع ماده (20) قانون تجارت مصوب 1311-به ...

بیشتر بخوانید