موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: ماده 197 قانون مالیات های مستقیم

مالیات ذخیره سنوات خدمت

مالیات ذخیره سنوات خدمت

مالیات ذخیره سنوات خدمت براساس مفاد بخشنامه شماره 200/98/91 مورخ 30 دی ماه 1398 مباحث مربوط به مالیات ذخیره سنوات خدمت کارکنان توسط ریاست محترم سازمان امور مالیاتی شفاف سازی گردیده است . براساس مفاد بخشنامه مذکور نکات قابل توجه در...

بیشتر بخوانید