موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: ماده 118 قانون تامین اجتماعی

ماده 118 قانون تامین اجتماعی

ماده 118 قانون تامین اجتماعی

ماده 118 قانون تامین اجتماعی ماده 118 قانون تامین اجتماعی – از تاریخ اجرای قانون تامین اجتماعی  – قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال 1339 و اصلاحیه‌های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی از‌مستمری‌بگیران مشمول قانون بیمه‌ها...

بیشتر بخوانید