موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: ماده 115 قانون تامین اجتماعی

ماده 115 قانون تامین اجتماعی

ماده 115 قانون تامین اجتماعی

ماده 115 قانون تامین اجتماعی ماده 115 قانون تامین اجتماعی –  افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از‌سازمان دریافت خواهند داشت. ‌مفاد ماده 96 در م...

بیشتر بخوانید