موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: ماده 109 قانون تامین اجتماعی

ماده 109 قانون تامین اجتماعی

ماده 109 قانون تامین اجتماعی

ماده 109 قانون تامین اجتماعی ماده 109 قانون تامین اجتماعی – در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری‌خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل و موجبات ضرر و زیان س...

بیشتر بخوانید