موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: ماده 102 قانون تامین اجتماعی

ماده 102 قانون تامین اجتماعی

ماده 102 قانون تامین اجتماعی

ماده 102 قانون تامین اجتماعی ماده 102 قانون تامین اجتماعی – در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا‌عکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی...

بیشتر بخوانید