مجموعه ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره به انواع سازمان ها و شرکت های خصوصی میباشد. برای مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم

صورت های مالی حسابرسی شده

اشخاص مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده

شماره: ۳۵۳۳۸/۲۳۰/د تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۰۷  امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتیاحتراما، با توجه مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، در خصوص اشخاص مشمول ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط...

بیشتر بخوانید