مجموعه ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره به انواع سازمان ها و شرکت های خصوصی میباشد. برای مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید.
لوایح دفاعیه مالیاتی

لوایح دفاعیه مالیاتی

ارائه خدمات تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی  با عنایت به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و نیز آیین نامه ها و بخشنامه های مربوطه دو موضوع به شرح زیر در تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی  دارای اهمیت می باشد : ۱-آشنایی با مراحل دادرسی مالیاتی در م...

بیشتر بخوانید