موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: فرآیند صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

فرآیند صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

فرآیند صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

فرآیند صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم براساس مفاد بخشنامه مورخ 1398/4/5 به شماره 200/98/31  فرآیند صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی تشریح گردید . براساس بخشنامه مذکور  فرآیند صدور گ...

بیشتر بخوانید