موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
ضرایب مالیاتی سال 1401

ضرایب مالیاتی سال 1401

ضرایب مالیاتی سال 1401 درخصوص ضرایب مالیاتی سال 1401 باید گفت با عنایت به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 1394/04/31 از ابتدای سال 1398 نحوه رسیدگی برمبنای علی الراس حذف و در مواردی براساس آیین نامه مربوطه تعیین مالیات براساس در...

بیشتر بخوانید