موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: عدم تأمین اعتبار دلیل موجه اخراج کارگر نیست

عدم تأمین اعتبار دلیل موجه اخراج کارگر نیست

عدم تأمین اعتبار دلیل موجه اخراج کارگر نیست

عدم تأمین اعتبار دلیل موجه اخراج کارگر نیست عدم تأمین اعتبار دلیل موجه اخراج کارگر نیست ، این موضوع براساس رای دیوان عدالت اداری بشماره 1081 مورخ 1400/03/18 مورد تایید قرار گرفته است . براساس رای مذکور عدم تأمین اعتبار از مصادیق ع...

بیشتر بخوانید