موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
نحوه راه اندازی پایانه فروشگاهی

نحوه راه اندازی پایانه فروشگاهی

نحوه راه اندازی پایانه فروشگاهی نحوه راه اندازی پایانه فروشگاهی برای  صاحبان مشاغل فراخوان شده توسط سازمان امور مالیاتی  ( شامل  صاحبان مشاغل حرف پزشکی و ۱۵ گروه شغلی جدید )   که مکلف به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی ( کارتخوان...

بیشتر بخوانید
مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش

مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش

مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش براساس بخشنامه شماره: 268/31092/د  مورخ اول مهر ماه 1398 سازمان امور مالیاتی  و در راستای اجرای ماده (3) آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و تبص...

بیشتر بخوانید
صندوق فروش

صندوق فروش

صندوق فروش به موجب ماده (2) آیین نامه اجرایی (مصوب 1396/04/24 هیات وزیران ) موضوع تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم  ،  ویژگی صندوق فروش از نظر نرم افزاری و  سخت افرازی و به شرح زیر تعیین گریده است؛ الف – مشخصات سخت ا...

بیشتر بخوانید
آیین نامه تبصره 2 ماده 169

آیین نامه تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در تاریخ 24 تیر ماده 1396 آیین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیتهای مستقیم را جهت اجرا ابلاغ نمود . آیین نامه مذکور درخصوص سامانه صندوق فروش بوده و از ا...

بیشتر بخوانید