موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: شماره۴۶۹۰۶/ت۵۳۴۰۱هـ

آیین نامه تبصره 2 ماده 169

آیین نامه تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در تاریخ 24 تیر ماده 1396 آیین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیتهای مستقیم را جهت اجرا ابلاغ نمود . آیین نامه مذکور درخصوص سامانه صندوق فروش بوده و از ا...

بیشتر بخوانید