موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
دارایی ثابت مشهود

دارایی ثابت مشهود

دارایی ثابت مشهود دارایی ثابت مشهود دارای چه مفهومی می باشد و تعاریف مرتبط با دارایی ثابت مشهود که می تواند کمک بسیار ارزنده درخصوص شناسایی صحیح و طبقه بندی مناسب اقلام دارایی های ثابت نماید به چه ترتیب است  . به این منظور و به م...

بیشتر بخوانید
طراحی نظام مالی

طراحی سیستم مالی و نظام مالی

طراحی سیستم مالی و نظام مالی   موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت ارقام نگر خدمات جامعی را در زمینه طراحی سیستم مالی و  استقرار مناسب آن به صورت اصولی و منطبق با اصول متداول حسابداری ( طبق رهنمودهای سازمان حسابرسی ) پیش بین...

بیشتر بخوانید
سيستم اموال و داراييهاي ثابت

طراحی سیستم اموال و داراییهای ثابت

طراحی سیستم اموال و داراییهای ثابت همواره یکی از مهمترین وظایف مدیران در شرکتها ایجاد ساختاری مناسب جهت حفظ و نگهداری دارایی های ثابت می باشد  و به طور حتم شرکتها به این منظور نیاز مبرم به طراحی سیستم اموال و داراییهای ثابت دارند ...

بیشتر بخوانید