مجموعه ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره به انواع سازمان ها و شرکت های خصوصی میباشد. برای مشاوره رایگان با ما در ارتباط باشید.
طراحی نظام مالی

طراحی سیستم مالی و نظام مالی

طراحی سیستم مالی و نظام مالی   موسسه خدمات حسابداری و مشاوره مدیریت ارقام نگر خدمات جامعی را در زمینه طراحی سیستم مالی و  استقرار مناسب آن به صورت اصولی و منطبق با اصول متداول حسابداری ( طبق رهنمودهای سازمان حسابرسی ) پیش بین...

بیشتر بخوانید
سيستم اموال و داراييهاي ثابت

طراحی سیستم اموال و داراییهای ثابت

سیستم اموال و داراییهای ثابت بمنظور دسترسی به اهداف زیر تدوین می گردد :۱- برقراری نظام کنترلی مناسب برای حفظ و حراست از اموال و داراییهای متعلق به شرکت  . ۲- گرد آوری ، ثبت و طبقه بندی و تلخیص سوابق دارائیها و تهیه اطلاعات مقدار...

بیشتر بخوانید