موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات

آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 در تاریخ 1398/09/09 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی توسط سازمان امور ...

بیشتر بخوانید
معافیت حق تمبر

معافیت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم

معافیت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم اهم موارد قابل ذکر درخصوص معافیت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم و همچنین موارد عدم شمول پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم  به شرح زیر می باشد ...

بیشتر بخوانید
اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی

اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی

اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از : شخص مودی (درمورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمـی ) ، وکیل مودی با ارائه وکالت نامه رس...

بیشتر بخوانید