موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.
حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی حسابرسی داخلی باید در چارچوب  استانداردها و عرف جامعه ای اجرا شود تا اثر بخش باشد . اصول لازم برای اثر بخش بودن حسابرسی داخلی را رهنمود حسابرسی داخلی ، مشخص کرده است.  این رهنمود ها توسط انجمنهای حرفه ای منتشر  می گ...

بیشتر بخوانید