موسسه خدمات حسابداری ارقام نگر آماده خدمات رسانی و مشاوره در زمینه خدمات حسابداری ، خدمات مالیاتی و مشاوره تامین اجتماعی به تمامی سازمان ها و شرکت های میباشد. برای مشاوره با ما در ارتباط باشید.

بایگانی برای برچسب: حد نصاب معاملات 1400

حد نصاب معاملات 1400

حد نصاب معاملات 1400

حد نصاب معاملات 1400 حد نصاب معاملات 1400 در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوه تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم ، به پیوست تصویر تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره 9853/ت57607/هـ مورخ ...

بیشتر بخوانید